Ons team

PURE ADVOCATEN in Gent biedt overheden, ondernemingen en particulieren juridisch onderdak bij adviezen en geschillen. Betrokken, grensverleggend en van een hoge kwaliteit.

Om dit te kunnen garanderen, streeft elke medewerker binnen het kantoor in gent naar een optimale specialisatie binnen zijn of haar rechtsgebied.
Het kantoor staat bovendien garant voor transparantie en duidelijkheid. Wij vinden het van groots belang dat u correct wordt ingelicht over de haalbaarheid van een eventuele procedure. Ook wanneer de gerechtskosten dermate hoog zouden oplopen zodat dit niet meer in verhouding staat tot de werkelijke strijdwaarde, laten wij u dit weten.

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons voor een verdere toelichting van onze dienstverlening.
Voskenslaan 34-36
9000 Gent (BE)

Tel: 32 9 222 89 19
info@pureadvocaten.be
Ma - Vrij
9:00 - 19:00

Priv├ęparking achter het gebouw